fit and health expo

Fitness & Health Expo

April 28-30, 2017

Sydney, Australia


scw florida

SCW Florida MANIA

May 4-7, 2017

Orlando, Florida, USA


scw florida

Rimini Wellness

June 1-4, 2017

Rimini, Italy


idea world

IDEA World Convention

July 20-22, 2017

Las Vegas, Nevada, USA


scw atlanta

SCW Atlanta MANIA

July 28-30, 2017

Atlanta, Georgia, USA


dcac

DCAC

August 3-6, 2017

Washington D.C., USA


scw dallas

SCW Dallas MANIA

August 24-27, 2017

Dallas, Texas, USA


scw midwest mania

SCW Midwest MANIA

September 21-24, 2017

Chicago, Illinois, USA


asia fitness

Asia Fitness Convention (AFC)

October 6-8, 2017

Bangkok, Thailand


scw boston

SCW Boston MANIA

November 9-12, 2017

Boston, Massachusetts, USA